O seminarium

Nauka w Seminarium trwa 2 lata. Studenci spotykają się dwa razy w semestrze. Każde spotkanie seminaryjne trwa 3 dni. Podczas seminariów odbywają się wykłady, ćwiczenia i egzaminy. Szczególną troskę przywiązujemy do duchowego rozwoju studentów.

Realizujemy to przez wspólną modlitwę, społeczność i duszpasterstwo. W przerwach pomiędzy seminariami studenci piszą wypracowania z poszczególnych dziedzin wiedzy biblijnej.

W 2004 i 2005 r. Seminarium zorganizowało Konferencje modlitwy. Celem była modlitwa o nasz kraj Zbory, jak i uczestników konferencji. W Konferencjach średnio uczestniczyło ok. 100 osób. Był to czas doświadczania bliskości Pana i duchowego odświeżenia. Usługiwali bracia pastorzy prowadzący Seminarium oraz bracia: pastor prezb. Leszek Mocha, pastor prezb. Tomasz Kmiecik, pastor prezb. Marek Tomczyński.