Wsparcie finasowe

Bez ofiarności ze strony zborów, jak i prywatnych osób trudno jest utrzymać tak niskie ofiary za semestr w naszym Seminarium. Wspomagając Seminarium wspomagasz ludzi, którzy pragną się uczyć i służyć w Królestwie Bożym.
Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla naszego Seminarium. Wasze ofiary pomogą realizować nasz główny cel, jakim jest przygotowanie pracowników do służby w Królestwie Bożym.

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Ustroniu
29 8129 0004 2001 0017 7614 0001

Deklaracja

Deklaruję się złożyć ofiarę na rzecz Seminarium Teologicznego w Ustroniu

Imię i nazwisko
e-mail
w wysokości (PLN)
regularnie
przez okres od:
do:
Zabezpieczenie przed spamem

Wypełnij poprawnie pola zaznaczone na czerwono!