Wyniki ankiety studenckiej

Poniżej przedstawiono odpowiedzi z ankiety przeprowadzonej między studentami.

Od kogo dowiedziałaś/eś się o możliwości studiowania w Seminarium Teologicznym w Ustroniu?


Co skłoniło Cię do rozpoczęcia studiowania w Seminarium?

 • chęć pogłębienia wiedzy biblijnej, oraz uporządkowanie wiedzy
 • chęć odnowienia pasji dla Chrystusa. Poznania Biblii w uporządkowany, systematyczny sposób,
 • chęć wykonywania służby w zborze
 • Jestem uczniem Pana Jezusa, chcę mu służyć dobrze, chcę do tej służby się przygotować jak najlepiej.
 • Poznanie nowych rzeczy ze Słowa Bożego, usystematyzowanie wiedzy, aby skuteczniej służyć naszemu Panu.
 • Pragnienie szukania i poznanie Boga, nie tylko od strony duchowo-biblijnej, ale także i teologicznej,


Jaką wykonujesz służbę w zborze (kościele)?

 • uwielbianie, praca z młodzieżą,
 • prowadzenie szkółki niedzielnej Punktu Misyjnego w Czechowicach-Dziedzicach
 • jestem członkiem Misji Polska, chcę prowadzić własną grupę, jako lider chcę być na to jak najlepiej przygotowany,
 • służba muzyczna, usługa słowem Bożym,
 • służba katechetyczna,
 • lider grupy domowej


Jaka panuje atmosfera między studentami, wykładowcami i studentami?

 • atmosfera "braterskiej miłości",
 • atmosfera między nami jest bardzo dobra. Czuję się tu bardzo dobrze,
 • zainteresowania, ciepła, pokoju i miłości, rodzinna,
 • atmosfera przyjacielska zarówno między studentami, jak i wykładowcami i studentami, że z chęcią jedzie się na każdy kolejny zjazd,


Jakie zagadnienia Biblijne interesują Ciebie najbardziej?

 • czasy ostateczne, dary Ducha Świętego,
 • zbawienie, wyjaśnienia doktryn biblijnych,
 • psalmy, przypowieści Salomona, listy Pawła,
 • Stary Testament i jego miejsce w "Nowym Przymierzu",
 • Słowo Boże zmienia moje życie,
 • eschatologia, homiletyka,
 • dogmaty kościoła,
 • duszpasterstwo oraz kaznodziejstwo,


Co wg Ciebie jest cenne i wartościowe podczas spotkań seminaryjnych i jaki ma wpływ na Twoje życie?

 • słowo głoszone na wykładach i społecznościach wieczornych wzmacniają każdego z nas,
 • relacje pomiędzy braćmi i siostrami, którzy przyjeżdżają z całej Polski i nie tylko,
 • głębsze poznanie pisma i jego odniesienie do chrześcijańskiego życia,
 • możliwość zdobycia odpowiedzi na tematy,
 • ubogacenie życia duchowego,
 • wykłady z tematów szczególnie mnie interesujących. Rozmowy z wykładowcami, wyjaśniające i rozszerzające moje zainteresowania. Jak również rozmowy ze studentami i ciekawość rozumienia i myślenia ich na poszczególne tematy. Wiele mnie to uczy
 • atmosfera Bożej obecności, ma to wpływ na mój wzrost i motywację,
 • program nauczania, zapraszani goście, przekazywana wiedza biblijna i historyczna, która uporządkowała moje poznanie oraz uzupełniła braki,


Jaki jest poziom na Seminarium i dlaczego tak sądzisz? Co sprawia najwięcej problemów?

 • poziom jest dostosowany do możliwości słuchaczy. Nauczanie biblijne jest prowadzone w sposób zrozumiały. Rektor dba o poziom nauczania, sprowadza bardzo dobrych wykładowców. Najwięcej problemów stwarza dotrzymywanie terminów wysyłki prac.
 • poziom jest dobry, potrzebny i pożyteczny.
 • dobry, ponieważ wymaga ode mnie sporo wysiłku i czasu, aby zaliczać prace i egzaminy, a wiedza przekazywana jest zaspakajająca
 • Wysoki, który wymaga stałego uczenia się, osiągania kolejnych "poziomów trudności" w poznawaniu Pisma Świętego,