Ramowy program spotkania seminaryjnego

CZWARTEK
9.00 - 10.00 Śniadanie.
10.00 - 11.00 Modlitwa i I sesja
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 12.00 II sesja
12.00 - 12.15 Przerwa
12.15 - 13.00 III sesja
13.00 - 13.15 Przerwa
13.15 - 14.00 IV sesja
14.00 - 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 - 16.45 V sesja
16.45 - 17.00 Przerwa
17.00 - 17.45 VI sesja
17.45 - 18.15  Przerwa
18.15 - 19.00 VII sesja
19.00 - 20.00 Kolacja
20.00 - 21.00 Społeczność
23.00 -   Cisza nocna
PIĄTEK
7.30 - 8.00 Modlitwa
8.00 - 8.30 Śniadanie
8.30 - 9.30 VIII sesja lub egzamin
9.30 - 9.45 Przerwa
9.45 - 10.30 IX sesja
10.30 - 10.45 Przerwa
10.45 - 11.30 X sesja
11.30 - 12.00 Przerwa na kawę
12.00 - 12.45 XI sesja
12.45 - 13.00 Przerwa
13.00 - 14.00 XII sesja
14.00 - 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 - 16.45 XIII sesja
16.45 - 17.00 Przerwa
17.00 - 17.45 XIV sesja
 17.45 - 18.15  Przerwa
18.15 -  19.00 XV sesja
19.00 -  20.00 Kolacja
20.00 -  21.30 Społeczność
23.00 -   Cisza nocna
SOBOTA
7.30 - 8.00 Modlitwa
8.00 - 8.30 Śniadanie
8.30 - 9.30 XVI sesja lub egzamin
9.30 - 9.45 Przerwa
9.45 - 10.30 XVII sesja
10.30 - 10.45 Przerwa
10.45 - 11.30 XVIII sesja
11.30 - 12.00 Przerwa na kawę
12.00 - 12.45 XIX sesja
12.45 - 13.00 Przerwa
13.00 - 14.00 XX sesja
14.00 - 15.00 Obiad i zakończenie spotkania seminaryjnego