Program nauki

Nauka w Seminarium odbywa się w systemie zaocznym. Nasi studenci otrzymują zadania do wykonania w domu, lektury, napisanie prac kontrolnych, które wysyłają do siedziby Seminarium.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z zaliczeniem. Każdy przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Spotkania seminaryjne, które odbywają się 4 razy w roku przez 3 dni, służą pogłębieniu wiedzy, budowaniu relacji z Bogiem i sobą nawzajem. Jest to także czas budowania wiary i odbierania od Boga zachęty jak i kierownictwa dla osobistego życia.

STARY TESTAMENT
I semestr
 • historia narodu izraelskiego
 • historia przymierza
 • przegląd ksiąg ST
 • egzegeza wybranych ksiąg ST
NOWY TESTAMENT
II semestr
 • świat Nowego Testamentu
 • historia kanonu NT
 • przegląd ksiąg NT
 • egzegeza wybranych ksiąg NT
TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA
III semestr
 • Bibliologia
 • Teologia
 • Chrystologia
 • Pneumatologia
 • Antropologia
 • Hamartiologia
 • Soteriologia
 • Eklezjologia
 • Angelologia
 • Eschatologia
TEOLOGIA PRAKTYCZNA
IV semestr
 • katechetyka
 • homiletyka
 • duszpasterstwo
 • historia kościoła
 • hermeneutyka

TEMATY UZUPEŁNIAJĄCE

 • rozpoznawanie Bożego powołania
 • chrześcijańskie szafarstwo
 • moc modlitwy
 • istota wiary
 • rozpoznawanie woli Bożej
 • historia dogmatów