Aktualności: Zakończenie nauki rocznika 2008-2010

Dnia 06 marca 2010 w siedzibie Seminarium odbyło się uroczyste zakończenie nauki rocznika 2008-2010. Świadectwa ukończenia otrzymało 6 studentów. W uroczystym zakończeniu wzięli udział obecni seminarzyści, przyjaciele i rodziny absolwentów.

Życzymy wszystkim absolwentom owocnej służby dla Pana i dedykujemy 2Tym 3,14-17

dodane przez: Administrator, 2010.06.14